Vastutusest vabastamise teade

Laiema publiku (sealhulgas farmaatsiatööstuse tarbijad ja stipendiaatid) paremaks teenimiseks on meie veebisaidil avaldatud teabe (sh tekst, pildid, lingid) kohta järgmine vastutusest loobumine:

See veebisait ei ole kontrollinud avaldatud teavet kaupade tõhususe, kasutamise ja kasutamise kohta. Kui publik soovib täpset olukorda teada, pidage nõu toote tootja, levitaja, originaalteabe väljaandja või tervishoiutöötajaga.

See veebisait ei ole avaldatud pilte kontrollinud ja on ainult viitamiseks. Kui publik soovib teada saada pildil näidatud toote tegelikku olukorda, pöörduge toote tootja, turustaja või originaalteabe väljaandja poole.

See veebisait ei ole toote avaldatud hinnateavet kinnitanud ja on ainult viitamiseks. Kaupade konkreetsed hinnad sõltuvad tegelikest ringluses olevatest hindadest.

Kui publik soovib toodet kasutada pärast sellel veebisaidil olevate toodete teabe sirvimist, pidage enne toote kasutamist nõu tervishoiutöötaja, toote tootja ja edasimüüjaga. Meie veebisait ei vastuta selle toote kasutamise tagajärgede eest.

See veebisait ei ole avaldatud tervishoiu- ja heaoluteavet kinnitanud ning see on ainult viitamiseks. Kui publik soovib viidata teatavale teabele tervishoiu ja heaolu osas, pidage enne nõu tervishoiutöötajaga. Meie veebisait ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad sellest, kui publik viitab sellele teabele tervishoiu, tervise säilitamise või muudel eesmärkidel.

Professionaalsed veerud nagu farmaatsiainvesteeringute edendamine, toodete pakkumine ja nõudlus, tehnilised projektid ja toodete entsüklopeediad on mõeldud ainult farmaatsiainvesteeringute edendamise, vahendamise, tootmise või äriga tegelevatele spetsialistidele sirvimiseks ja kasutamiseks.

Kui vaatajaskond leiab, et teave on vale, võib ta soovitada selle veebisaidi muutmist või kustutamist. Veebisait muudab või kustutab ekslikku teavet viivitamata. Muudetud teavet pole täiendavalt kontrollitud, seega on see ka ainult viitamiseks.

See veebisait ei kinnita avaldatud teavet investeeringute edendamise, vahendamise, pakkumise ja pakkumise, värbamise ja rakenduste kohta ning see on ainult viitamiseks. Teabest huvitatud publik saab teabe avaldajaga otse ühendust võtta.

Seda lahtiütlust selgitab veebisait. Muude pooleliolevate küsimuste osas vaadake palun juriidiline avaldus veebisaidi kohta.